Verktøyene du trenger for å kutte egne utslipp

19-09-2023 09:00

Akkurat nå pågår en omfattende omstilling for å nå målet om en karbonnøytral verden innen 2050. For å få til dette, er det helt nødvendig at næringslivet og bedrifter er med og viser vei. For mange kan det kanskje oppleves utfordrende å vite hvordan man kan sette i gang, og hvordan man kan skaffe seg oversikt overutslipp i egen bedrift. 

I dette webinaret vil du blant annet lære om:

  • Makrobildet og de store trendene innen klima og bærekraft – hva rører seg i markedet? 
  • Derfor bør din bedrift sette bærekraft høyt på agendaen
  • Det er lett å komme i gang! Vår samarbeidspartner Normative gir deg innblikk i deres utslippskalkulator, et verktøy som hjelper bedrifter med å få innsikt i sine utslippskilder.

Når? Webinaret sendes live den 19. september kl. 09:00-09:45. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål. 

Meld deg gjerne på selv om du ikke har anledning til å se det live, så sender vi deg et opptak du kan se akkurat når det passer.


Møt / bli kjent med foredragsholderne

Thina Saltvedt

Lead ESG Expert, Nordea

Thina Saltvedt jobber som sjefanalytiker i Bærekraftig Finans i Norge. I tillegg er hun er styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO og sitter i rådet til Fridtjof Nansens Institutt. Thina har tidligere ledet det regjeringsnedsatte ekspertutvalget for klimavennlige investeringer som leverte sitt arbeid i juni 2022 og har sittet i Klimafinansieringsutvalget.

Jonathan Gyllenhammar

Account Relationship Manager, Normative

Jonathan Gyllenhammar jobber som Account Relationship Manager i Normative, hvor han hjelper bedrifter med å måle og redusere utslippene sine. Han har sterk tro på at det kreves samarbeid for å nå våre felles globale klimamål, og er derfor ekstra glad for å kunne samarbeide med Nordea for å akselerere reisen mot netto null sammen.

Thea Koren